Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Darłowo :

76 – 150 Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4

mail: poczta@ugdarlowo.pl

Godziny przyjmowania interesantów :

poniedziałek 7:30 do 15:30, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00
 

Termin załatwienia sprawy :

7 dni.

Jednostka odpowiedzialna :

Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i geodezji

tel. ( 94 ) 344 63 32, pok. nr 41

 

Podstawa prawna :

- art. 217 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

-  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

 

Do pobrania:

 

Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego

 ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

lub z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Wymagane dokumenty :

  1. Wniosek wg załączonego wzoru .
  2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Dowód opłaty  skarbowej może zostać zwrócony na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa płatna z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł.

 

Opłatę skarbową dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy  w Darłowie lub bezgotówkowo na rachunek BBS 53 8566 0003 0100 1326 2000 0002.

 

Wytworzył:
Lucyna Gondek
Udostępnił:
Maciej Rudnikowski
(2008-12-12 11:17:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Rudnikowski
(2020-05-27 08:21:23)