Informacja Wójta Gminy Darłowo o finansowaniu zadań oświatowych w roku 2019

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) ogłaszam:

 

  1. Podstawową kwotę dotacji w 2019 r., dla szkół w których zorganizowano oddział przedszkolny – 7471,65 zł. ( miesięcznie – 622,63 zł)

  2. liczbę uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 90

  3. liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju-0

  4. liczbę wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych - 0