☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Darłowo

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie pełnego odpisu przetworzonych danych osobowych z rejestru mieszkańców Gminy Darłowo oraz z rejestru zamieszkania cudzoziemców Gminy Darłowo

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie pełnego odpisu przetworzonych danych osobowych z rejestru mieszkańców gm. Darłowo oraz z rejestru zamieszkania cudzoziemców gm. Darłowo.
  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
  3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Opłaty:

17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Darłowo lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Gminy Darłowo

ul. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
 

I piętro, pok. 39
Justyna Konopka – tel. /94/ 34 46 342
 

Godziny przyjęć interesantów:
pn.   730 – 1530
wt. - pt. 700 – 1500

Termin odpowiedzi:

Do 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

 

Uwagi:

  1. Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r. poz. 23  ze zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
  2. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 570).

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 657).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).
  4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 570).
Wytworzył:
Justyna Konopka
Udostępnił:
Rudnikowski Maciej
(2017-07-12 09:47:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnikowski Maciej
(2017-07-12 09:48:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4909740