Opłata uzdrowiskowa obowiązująca w 2011 rok

Opłata uzdrowiskowa obowiązująca w 2011 rok

Na podstawie 1 5 ust. 1 i 2 Uchwała Nr XXXV/471/2010 Rady Gminy Darłowo z dnia 23 września 2010 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Darłowo.

Stawki opłaty uzdrowiskowej:
1) w wysokości 1,50 zł za każdy dzień pobytu dla dzieci do lat 7,
2) w wysokości 3,00 zł za każdy dzień pobytu dla pozostałych osób.

Opłata uzdrowiskowa płatna jest w pierwszym dniu pobytu przez osoby fizyczne przebywające czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych na obszarze sołectw: Dąbki, Bobolin, Żukowo Morskie, Bukowo Morskie i Porzecze.

Opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się:
1) pod warunkiem wzajemności-od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie maja miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) od osób przebywających w szpitalach
3) od osób niewidomych i ich przewodników
4) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;
5) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Inspektor opłat lokalnych; parter, pokój nr 2, tel.(094) 34-46-348

Wytworzył:
Udostępnił:
Rudnikowski Maciej
(2011-01-18 09:01:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnikowski Maciej
(2011-01-18 09:03:57)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki