☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Darłowo

Środa 01.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podstawowe zadania Gminy

 • zagospodarowanie przestrzenne
 • gospodarka nieruchomościami
 • ochrona środowiska i przyrody
 • gospodarka wodna
 • gminne drogi, ulice, mosty, place, organizacja ruchu drogowego
 • zaopatrzenie w wodę, usuwanie i oczyszczanie ścieków, usuwanie nieczystości stałych
 • utrzymanie czystości i porządku w gminie
 • zaopatrzenie w energię elektryczną
 • ochrona zdrowia
 • pomoc społeczna
 • edukacja publiczna (przedszkola, szkoły, gimnazjum)
 • działalność kulturalna
 • sport i turystyka
 • budownictwo
 • zieleń i zadrzewianie
 • cmentarze
 • porządek publiczny i bezpieczeństwo przeciwpożarowe
 • utrzymanie obiektów użyteczności publicznej
 • polityka prorodzinna w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej
 • wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
 • promocja gminy
 • współpraca z organami pozarządowymi
 • współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
 
Wytworzył:
Rudnikowski Maciej
Udostępnił:
Rudnikowski Maciej
(2005-01-24 14:28:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnikowski Maciej
(2022-01-19 14:54:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 816645