Biblioteka Publiczna w Domasławicach

Biblioteka Publiczna w Domasławicach
Domasławice 31

strona internetowa: www.gbp-domaslawice.pl

e-mail: biblioteka@gbp-domaslawice.pl

tel./fax: 94 314 00 06

Dyrektor: Dorota Dąbska

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

  1. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie gminy,
  2. tworzenie i udostępnienie własnych komputerowych baz danych; katalogowych, bibliograficznych,
  3. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,
  4. udostępnienie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
  5. organizacja form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu i upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy,
  6. współdziałanie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i z bibliotekami innych sieci w zakresie zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa gminy
  7. prowadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych w gminie,
  8. realizacja innych zadań uzgodnionych z Organizatorem i Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Szczecinie.

Statut Biblioteki Publicznej w Domasławicach i jego zmiany:

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XX/263/2005 Rady Gminy Darłowo z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Domasławicach
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 44 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Rudnikowski Maciej
(2005-05-11 09:11:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVIII/344/2006 Rady Gminy Darłowo z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Domasławicach
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 45 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Rudnikowski Maciej
(2006-04-04 13:43:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr IV/34/2007 Rady Gminy Darłowo z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Domasławicach
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 43 KB
Wytworzył:
Rada Gminy
Udostępnił:
Rudnikowski Maciej
(2007-03-02 14:17:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIV.97.2015 Rady Gminy Darłowo z dnia 14 października 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Domasławicach
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 173 KB
Wytworzył:
Dorota Dąbska
Udostępnił:
Rudnikowski Maciej
(2015-10-29 09:56:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLIV.431.2018 Rady Gminy Darłowo z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Domasławicach
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 161 KB
Wytworzył:
Anna Szynkowska-Borkowska
Udostępnił:
Rudnikowski Maciej
(2018-02-12 11:32:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVIII.469.2018 Rady Gminy Darłowo z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Domasławicach
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 172 KB
Wytworzył:
Anna Szynkowska-Borkowska
Udostępnił:
Rudnikowski Maciej
(2018-06-05 15:00:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Anna Szynkowska-Borkowska
Udostępnił:
Lichacy Marceli
(2018-05-11 08:35:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnikowski Maciej
(2023-04-14 07:50:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki