Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji

ROK 2023

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.1327, z późn.zm.) Gmina Darłowo zamierza w 2023 roku przeznaczyć:

 • 15 000,00 zł na realizację pozakonkursowego trybu przyznawania dotacji w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r.
 • 30 000,00 zł na realizację pozakonkursowego trybu przyznawania dotacji w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w 2023 r.

W związku z powyższym zachęcamy organizacje pozarządowe do składania ofert w Biurze Interesanta Urzędu Gminy Darłowo. Oferty można składać do wyczerpania przewidzianej puli środków finansowych, o czym będą Państwo informowani na bieżąco.

Przypominamy, że gmina może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, Gmina Darłowo zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,

 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Darłowie,

 3. na stronie internetowej Gminy Darłowo.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oryginały ofert wraz z załącznikami dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy w Darłowie.

Po rozpatrzeniu uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego

Złożone oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r.

Lp.

Data upublicznienia

Nazwa organizacji

Nazwa projektu/oferta

Kwota dotacji

1

2023-03-03

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dobiesławiu i Wsi Dobiesław, Wiekowo, Wiekowice

Zajęcia sportowe-rekracyjne i muzyczno-ruchowe dla dzieci i młodzieży

5 500,00zł

2

2023-03-03

Stowarzyszenie "Błękitna Fala”

Zdrowo i wesoło

9 500,00zł

 

Złożone oferty realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w 2023 r.

Lp.

Data upublicznienia

Nazwa organizacji

Nazwa projektu/oferta

Formularz zgłaszania uwag

Kwota dotacji

1

2023-03-14

Stowarzyszenie Miłośników Wypoczynku Rekreacji i Żeglarstwa na Jeziorach Bukowo i Kopań "ELMO"

Łatwiejszy start

10 000,00zł

2

2023-05-09

Stowarzyszenie Operetka Wrocławska

III Zamkowe spotkania z operą i operetką

Formularz zgłaszania uwag

10 000,00zł

3

2023-05-09

Stowarzyszenie Kuźnia Pomysłów

Profilaktyka RAZEM

Formularz zgłaszania uwag

10 000,00zł

 


ROK 2022

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1057, z późn.zm.) Gmina Darłowo zamierza w 2022 roku przeznaczyć 30 000,00 zł na realizację pozakonkursowego trybu przyznawania dotacji. W związku z powyższym zachęcamy organizacje pozarządowe do składania ofert w Biurze Interesanta Urzędu Gminy Darłowo. Oferty można składać do wyczerpania przewidzianej puli środków finansowych, o czym będą Państwo informowani na bieżąco.

Przypominamy, że gmina może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, Gmina Darłowo zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Darłowie,
 3. na stronie internetowej Gminy Darłowo.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oryginały ofert wraz z załącznikami dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy w Darłowie.

Po rozpatrzeniu uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego

Złożone oferty realizacji zadania publicznego w 2022 r.

Lp.

Data upublicznienia

Nazwa organizacji

Nazwa projektu/oferta

Kwota dotacji

1

2022-05-11 Stowarzyszenie Miłośników Wypoczynku Rekreacji i Żeglarstwa na Jeziorach Bukowo i Kopań „ELMO” Łatwiejszy Start 10 000,00zł

2

2022-07-11 Stowarzyszenie "ODNALEŹĆ SIEBIE" Poznajmy się 7 200,00zł

3

2022-10-13 Klub Amazonki w Darłowie Na zdrowie! - Przeciwdziałamy uzależnieniom 6 000,00zł

 

 

 


ROK 2021

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1057, z późn.zm.) Gmina Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, Gmina Darłowo zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Darłowie,
 3. na stronie internetowej Gminy Darłowo.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oryginały ofert wraz z załącznikami dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy w Darłowie.

Po rozpatrzeniu uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego

 

Złożone oferty realizacji zadania publicznego w 2021 r.

Lp.

Data upublicznienia

Nazwa organizacji

Nazwa projektu/oferta

Kwota dotacji

1

11 sierpnia 2021 r.

Stowarzyszenie Miłośników Wypoczynku Rekreacji i Żeglarstwa na Jeziorach Bukowo i Kopań „ELMO”

Łatwiejszy start

10 000,00 zł

 

 

Wytworzył:
Aleksandra Filipek
Udostępnił:
Rudnikowski Maciej
(2021-08-11 13:09:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnikowski Maciej
(2023-08-21 09:54:28)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki