☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Darłowo

Środa 01.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji

ROK 2022

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1057, z późn.zm.) Gmina Darłowo zamierza w 2022 roku przeznaczyć 30 000,00 zł na realizację pozakonkursowego trybu przyznawania dotacji. W związku z powyższym zachęcamy organizacje pozarządowe do składania ofert w Biurze Interesanta Urzędu Gminy Darłowo. Oferty można składać do wyczerpania przewidzianej puli środków finansowych, o czym będą Państwo informowani na bieżąco.

Przypominamy, że gmina może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, Gmina Darłowo zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Darłowie,
  3. na stronie internetowej Gminy Darłowo.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oryginały ofert wraz z załącznikami dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy w Darłowie.

Po rozpatrzeniu uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego

Złożone oferty realizacji zadania publicznego w 2022 r.

Lp.

Data upublicznienia

Nazwa organizacji

Nazwa projektu/oferta

Kwota dotacji

1

2022-05-11 Stowarzyszenie Miłośników Wypoczynku Rekreacji i Żeglarstwa na Jeziorach Bukowo i Kopań „ELMO” Łatwiejszy Start 10 000,00zł

2

2022-07-11 Stowarzyszenie "ODNALEŹĆ SIEBIE" Poznajmy się 7 200,00zł

3

2022-10-13 Klub Amazonki w Darłowie Na zdrowie! - Przeciwdziałamy uzależnieniom 6 000,00zł

 

 

 


ROK 2021

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1057, z późn.zm.) Gmina Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, Gmina Darłowo zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Darłowie,
  3. na stronie internetowej Gminy Darłowo.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oryginały ofert wraz z załącznikami dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy w Darłowie.

Po rozpatrzeniu uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego

 

Złożone oferty realizacji zadania publicznego w 2021 r.

Lp.

Data upublicznienia

Nazwa organizacji

Nazwa projektu/oferta

Kwota dotacji

1

11 sierpnia 2021 r.

Stowarzyszenie Miłośników Wypoczynku Rekreacji i Żeglarstwa na Jeziorach Bukowo i Kopań „ELMO”

Łatwiejszy start

10 000,00 zł

 

 

Wytworzył:
Aleksandra Filipek
Udostępnił:
Rudnikowski Maciej
(2021-08-11 13:09:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnikowski Maciej
(2022-10-13 12:56:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 816645