Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach
76-156 Dąbki, ul. Dąbkowicka 7

strona internetowa: www.csw.gminadarlowo.pl

e-mail: csw@gminadarlowo.pl

NIP: 4990676341   REGON: 382191082

Dyrektor: Marceli Lichacy

Zakres działań Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach:

 1. prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki,
 2. organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
 3. organizacja wydarzeń plenerowych,
 4. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz doskonalenie umiejętności ruchowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 5. pogłębianie wiedzy o kulturze fizycznej, bezpieczeństwie i kulturze zachowania się podczas różnych form aktywności ruchowej,
 6. kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego,
 7. promowanie zdrowego stylu życia,
 8. rozwijanie zainteresowań ukierunkowanych na uprawianie sportów wodnych oraz krajoznawstwa i turystyki,
 9. obsługa jednostek pływających (m.in. usługi portowe, rejsy biletowane i niekomercyjne),
 10. współpraca z organizacjami żeglarskimi krajowymi i zagranicznymi,
 11. realizacja innych programów oraz projektów o charakterze żeglarskim,
 12. prowadzenie kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Darłowo,
 13. prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej zmierzającej do realizacji zadań Centrum,
 14. prowadzenie działalności hotelarskiej i gastronomicznej,
 15. utrzymanie i rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej Gminy,
 16. gospodarowanie powierzoną bazą sportową i rekreacyjną Gminy.

Załączniki:

 

Wytworzył:
Anna Szynkowska-Borkowska
Udostępnił:
Lichacy Marceli
(2019-02-07 09:25:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnikowski Maciej
(2023-04-14 07:51:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki