Harmonogram posiedzeń GKRPA

Szanowni Przedsiębiorcy

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Darłowie zgodnie z art. 12 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) przedkłada harmonogram posiedzeń Komisji na 2024 rok w sprawie opiniowania wniosków o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy Darłowo:

 1. Nr L.508.2018 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Darłowo,
 2. Nr L.509.2018 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Darłowo.

Posiedzenia Komisji odbywać się będą w jej siedzibie przy ul. O.D.Tynieckiego 2 w pokoju nr 4 w następujących terminach:                

 • 22 stycznia 2024 roku o godz. 15:00,                                                       
 • 19 lutego 2024 roku o godz. 15:00,
 • 18 marca 2024 roku o godz. 15:00,                                   
 • 22 kwietnia 2024 roku o godz. 15:00,
 • 20 maja 2024 roku o godz. 15:00,                                                
 • 17 czerwca 2024 roku o godz. 15:00,                                
 • 22 lipca 2024 roku o godz. 15:00,                          
 • 19 sierpnia 2024 roku o godz. 15:00,                                
 • 23 września 2024 roku o godz. 15:00,
 • 21 października 2024 roku o godz. 15:00,                                   
 • 18 listopada 2024 roku o godz. 15:00,
 • 16 grudnia 2024 roku o godz. 15:00.

 

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod numerami telefonu: (94) 314-09-01, 603 – 867 - 815 lub osobiście w pok. 4, codziennie w godzinach od 7:00-15:00.

                    

Przewodnicząca

Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

Aleksandra Filipek

Wytworzył:
Aleksandra Filipek
Udostępnił:
Rudnikowski Maciej
(2024-01-09 14:21:23)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki