Opłata uzdrowiskowa w 2013 roku

Opłata uzdrowiskowa obowiązująca w 2013 roku

Na podstawie 1 5 ust. 1 i 2 UCHWAŁA NR XXV/202/2012 RADY GMINY DARŁOWO z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opiaty uzdrowiskowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Darłowo .

Stawki opłaty uzdrowiskowej:

  1. w wysokości 4,20 zł za każdy dzień pobytu,
  2. w wysokości 0,00 zł za każdy dzień pobytu dla osób niepełnosprawnych,

Opłata uzdrowiskowa płatna jest w pierwszym dniu pobytu przez osoby fizyczne przebywające czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych na obszarze sołectw: Dąbki, Bobolin, Żukowo Morskie, Bukowo Morskie i Porzecze.

Opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się:
1) pod warunkiem wzajemności-od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie maja miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) od osób przebywających w szpitalach
3) od osób niewidomych i ich przewodników
4) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;
5) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Inspektor opłat lokalnych; parter, pokój nr 2, tel.(094) 34-46-348

Wytworzył:
Ilona Młyńska
Udostępnił:
Rudnikowski Maciej
(2012-11-05 14:23:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnikowski Maciej
(2012-11-05 15:01:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki