☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Darłowo

Niedziela 31.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie Wójta Gminy Darłowo z dnia 31.05.2019 r., w sprawie wyrażenia stanowiska, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji ...

Obwieszczenie Wójta Gminy Darłowo z dnia 31.05.2019 r., w sprawie wyrażenia stanowiska, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 06/2013 z dnia 27 maja 2013 r. (znak: OŚ.6220.26.2012.2013).

OŚ/RK 6220.26.2012.2019

Darłowo, dnia 31 maja 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10§ 1, 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),

 

Wójt Gminy Darłowo zawiadamia strony postępowania o:

 

  1. możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - przed zakończeniem postępowania w sprawie wyrażenia stanowiska,  że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 06/2013 z dnia 27 maja 2013 r. (znak: OŚ.6220.26.2012.2013), w terminie 7 dni od otrzymania obwieszczenia,
  2. przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku w przedmiotowej sprawie, które nastąpi w terminie do 28.06.2019 r. Powodem przedłużenia terminu jest skomplikowany charakter sprawy, w tym konieczność analizy przedłożonego w dniu 27.05.2019 r. uzupełnienia, a także konieczność przeprowadzenia ostatniej czynności organu dot. umożliwienia zapoznania się z dokumentacją i wypowiedzenia się stron.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Prezesa Zarządu Energia-Eco Cisowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z dnia 02.04.2019 r (data wpływu: 08.04.2019 r.).

Przedsięwzięcie obejmować będzie demontaż 9 z 10 istniejących turbin Farmy Wiatrowej Cisowo oraz budowę 9 nowych elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda. Łączna moc zespołu wynosić będzie nie więcej niż 20 MW i będzie przyłączona do istniejącej infrastruktury. Inwestycja realizowana jest przez Energia-Eco Cisowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą przy ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa.

Strony postępowania zostają zawiadomione przez obwieszczenia na:

  • Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Darłowo http://ug.darlowo.ibip.pl/public/
  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Darłowo;
  • Tablicy ogłoszeń w sołectwie Cisowo i Kopań.

 

POUCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA, w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Wytworzył:
Izabela Sielska
Udostępnił:
Maciej Rudnikowski
(2019-06-03 08:56:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Rudnikowski
(2019-06-03 08:58:55)
 
 
ilość odwiedzin: 4165222

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X