☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Darłowo

Niedziela 31.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie Wójta Gminy Darłowo z dnia 27.06.2019 r., w sprawie wydania postanowienia o odmowie wyrażenia stanowiska, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne ...

OŚ/RK 6220.26.2012.2019

Darłowo, dnia 27 czerwca 2019 r.


Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),

Wójt Gminy Darłowo zawiadamia strony postępowania o:

wydaniu w dniu 27.06.2019 r. postanowienia, w którym odmówił wyrażenia stanowiska, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 06/2013 z dnia 27 maja 2013 r. (znak: OŚ.6220.26.2012.2013).

Strony postępowania zostają zawiadomione przez obwieszczenia na:

  • Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Darłowo http://ug.darlowo.ibip.pl/public/

  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Darłowo;

  • Tablicy ogłoszeń w sołectwie Cisowo i Kopań.

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Darłowo w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego postanowienia.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wytworzył:
Izabela Sielska
Udostępnił:
Maciej Rudnikowski
(2019-06-27 22:58:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Rudnikowski
(2019-06-27 22:59:10)
 
 
ilość odwiedzin: 4165211

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X