☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Darłowo

Niedziela 31.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie Wójta Gminy Darłowo o wpłynięciu wniosku z dnia 06.08.2019 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Ochrona brzegów morskich na...

RK.6220.4.2019

Darłowo, dnia 3 października 2019 r.  

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

Wójt Gminy Darłowo podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 26.09.2019 r., do Urzędu Gminy Darłowo wpłynął wniosek p. Katarzyny Supińskiej, pełnomocnika Inwestora – Urzędu Morskiego w Słupsku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Ochrona brzegów morskich na 261 i 262 km UM w miejscowości Wicie”.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Darłowo.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), informuje się o uprawnieniu stron do zapoznania się z dokumentacją postępowania w tym treścią zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań, a przed wydaniem decyzji o możliwości wypowiedzenia się w stosunku do powyższego, zgłaszania swoich uwag i wniosków.

Dokumenty dot. przedmiotowego postępowania udostępnione są w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku - od godz. 7.30 do 15.30 oraz od wtorku do piątku - od godz. 7.00 do 15.00 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu daty i godziny spotkania – tel. 94 344 6339).

Wytworzył:
Izabela Sielska
Udostępnił:
Maciej Rudnikowski
(2019-10-03 15:45:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Rudnikowski
(2019-10-03 15:46:37)
 
 
ilość odwiedzin: 4165190

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X